متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم سپیده قزوینی، رشته فیزیولوژی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سپیده قزوینی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتر محمدرضا رئوفی
  • استاد-مشاور : استاد محترم جناب آقای دکتر سیدجواد میرنجفی زاده
  • استاد داور داخلی : استاد محترم جناب آقای دکتر سعید سمنانیان
  • استاد داور خارج از دانشگاه:: استاد محترم جناب آقای دکتر محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی : استاد محترم جناب آقای دکتر حسین عزیزي
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی شماره 1 جدید- طبقه دهم سالن سمینار
  • تاریخ: 98/06/16
  • ساعت: 14
13 شهریور 1398 / تعداد نمایش : 272