189 1401/04/02

راه‌اندازی دوره دکتری پیوسته ریاضی محض در دانشگاه

دانشگاه تربیت مدرس در دوره دکتری پیوسته (از کارشناسی به دکتری تخصصی) رشته «ریاضی محض» در سال ۱۴۰۱ اقدام به جذب دانشجو می‌کند.

33 1401/03/31

برگزاری کارگاه مهارت افزایی روش تحقیق

گروه علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی کارگاه مهارت افزایی روش تحقیق برگزار می کند.

362 1401/03/16

اولین جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علم داده‌ها برگزار می شود

اولین دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در بین رشته ای علم داده ها روز سه شنبه 24 خرداد در دانشگاه انجام می شود.

47 1401/03/14

برگزاری سخنرانی علمی گروه علوم کامپیوتر

گروه علوم کامپیوتر در ادامه سلسله سمینارهای تخصصی پیرامون حوزه های تحقیقاتی علوم کامپیوتر، 17 خرداد 1401 سخنرانی علمی برگزار می کند.

379 1401/03/11

برگزاری کارگاه آشنایی با خدمات و منابع اطلاعاتی کتابخانه مرکزی دانشگاه

کارگاه آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی علمی و جستجو در سامانه پارسه، دوشنبه ها در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می شود.

57 1401/03/11

تقدیر از دکتر سعدی به عنوان استاد تلاشگر

دکتر فرشته سعدی عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض، به عنوان استاد تلاشگر انتخاب و تقدیر شد.

126 1401/03/11

اعلام زمان بندی مصاحبه دکتری دانشکده علوم ریاضی

زمانبندی مصاحبه علمی دکتری دانشکده علوم ریاضی اعلام شد.

127 1401/04/25

کنفرانس بین المللی عملگرها بر جبرهای باناخ و موضوع های مرتبط برگزار می شود

کنفرانس بین المللی عملگرها بر جبرهای باناخ و موضوع های مرتبط 25 و 26 تیرماه 1401 برگزار می شود.

ادامه اخبار...