متن کامل خبر


 
جدول زمانبندی برگزاری دوره ایمنی وکمک های اولیه برای دانشجویان

خلاصه خبر: برگزاری دوره ایمنی وکمک های اولیه برای دانشجویان

 
اولویت اول شرکت در دوره روز یکشنبه مورخ 19/8/1398 می باشد در صورتی که دانشجویانی به هر دلیلی نتوانست در دوره  مربوطه(دانشکده) شرکت نماید می تواند در دوره هایی که در سایر دانشکده برگزار می گردد شرکت نمایند وحتما در لیست ثبت نامی نام دانشکده خود را قید نمایند.
 
*** شرکت در این دوره الزامی می باشد***
اداره پژوهش دانشکده مدیریت و اقتصاد
14 آبان 1398 / تعداد نمایش : 46