متن کامل خبر


 
بررسی مقاله و تبیین مفهوم اطلاعات کوانتومی و نظریه کوانتومی اطلاعات و کاربردهای آن

خلاصه خبر: گروه علم اطلاعات و دانش شناسی برگزار می کند

13 آبان 1398 / تعداد نمایش : 62