متن کامل خبر


 
دوره های آموزشی مدرسه دانش

خلاصه خبر: مرکز مطالعات مدیریت، گروه مطالعات و مشاوره علم اطلاعات و دانش شناسی دوره آموزشی مدرسه دانش در سال تحصیلی 99 - 1398 برگزار می کند

 
مرکز مطالعات مدیریت، گروه مطالعات و مشاوره علم اطلاعات و دانش شناسی دوره آموزشی مدرسه دانش در سال تحصیلی 99 - 1398 برگزار می کند
 
11 آبان 1398 / تعداد نمایش : 73