متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محسن بیژن، گروه مدیریت صنعتی

خلاصه خبر: ارائه مدل ساختاری و تفسیری استراتژی های رونق تولید در صنایع کشور ایران

ارائه کننده: آقای محسن بیژن
گرايش: مدیریت صنعتی- تولید و عملیات

عنوان پایان نامه: ارائه مدل ساختاری و تفسیری استراتژی های رونق تولید در صنایع کشور ایران
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر محمود دهقان نیری
2- استاد مشاور: دکتر عباس مقبل باعرض
3-استاد داور داخلی: دکتر علی رجب زاده
4-استاد داور خارجی: دکتر آمنه خدیور
5-نماینده تحصیلات تکمیلی:دکتر علی رجب زاده
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: چهارشنبه 1398/006/16 ساعت 10:00
16 شهریور 1398 / تعداد نمایش : 267