متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای روح الله محمدعلی تبار اندواری، گروه حسابداری

خلاصه خبر: بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و سرمایه گذاری بیش از حد با در نظرگرفتن محدودیت های تامین مالی شرکت ها

ارائه کننده: آقای روح الله محمدعلی تبار اندواری
گرايش: حسابداری

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و سرمایه گذاری بیش از حد با در نظرگرفتن محدودیت های تامین مالی شرکت ها
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر حسین اعتمادی
2- استاد مشاور: دکتر منصور مومنی
3-داور داخلی: دکتر جواد رضازاده
4-استاد داور خارجی: دکتر آرش تحریری
5-نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر جواد رضازاده
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: دوشنبه 1398/06/25ساعت 9:00
13 شهریور 1398 / تعداد نمایش : 306