متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی طاهری، گروه حسابداری

خلاصه خبر: بررسی کیفیت اطلاعات حسابداری، اثربخشی حاکمیت شرکت و انتخاب های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارائه کننده: آقای مهدی طاهری
گرايش: حسابداری

عنوان پایان نامه: بررسی کیفیت اطلاعات حسابداری، اثربخشی حاکمیت شرکت و انتخاب های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر جواد رضازاده
2- استاد داور داخلی: دکتر محمدعلی آقایی
4-استاد داور خارجی: دکتر آرش تحریری
5-نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمدعلی آقایی
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: چهارشنبه 1398/04/29 ساعت 10:00
26 تیر 1398 / تعداد نمایش : 307