متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای مصطفی ناصرالدین، گروه مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

خلاصه خبر: طراحی مدل مدیریت بحران با رویکرد سیستم روش شناسی سیستم ها ( مورد مطالعه: کشور لبنان)

ارائه کننده: آقای مصطفی ناصر الدین
رشته: مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

عنوان رساله: طراحی مدل مدیریت بحران با رویکرد سیستم روش شناسی سیستم ها ( مورد مطالعه: کشور لبنان)
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنمای اول: دکتر عادل آذر
2-  استاد مشاور اول: دکتر امیر افسر
3-  استاد مشاور دوم: دکتر علی رجب زاده
4- استاد ناظر: دکترعباس مقبل
5- استاد ناظر: دکتر محمود دهقان نیری
6- استاد ناظر: دکتر سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی
7- استاد ناظر: دکتر آمنه خدیور
8- نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمود دهقان نیری
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم ، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: دوشنبه 1398/04/24 ساعت 11:00
24 تیر 1398 / تعداد نمایش : 359