ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناس تلفن
1 مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات علیرضا حسن زاده ۸۲۸۸
2 علم اطلاعات و دانش شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی محمد حسن زاده -