با توجه به اهمیت مقوله ارتباط واحدهای علمی و دانشگاهی با جامعه، صنعت ودولت لازم است که نگاه تحلیلی و عارضه یابانه معطوف به حل مشکلات، ایجاد ارزش در دانشکده تقویت شود. خیلی ازمشکلات و معضلات موجود در جامعه و صنعت در قالب طرح پژوهشی وپایان نامه / رساله و رخدادهای علمی مورد بررسی و راه حل آن در دانشکده، شناسایی و ارائه شده است،بنابراین وجود سازوکاری برای ایجاد ارتباط بین مسائل صنعت، جامعه و دولت با پژوهش ها و فعالیت های علمی دانشکده ضروری است. براین اساس، واحد ارتباط با صنعت و جامعه و دولت در ذیل معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده تشکیل شده است.

شیوه نامه فرم تماس با ما
شیوه نامه فرم عارضه یابی ۰۲۱۸۲۸۸۴۶۷۷


پاسخ‌های ما به مسائل کلان ملی

واحد ارتباط با صنعت، جامعه و دولت با علم به اهمیت یافته‌های پژوهش و فعالیت‌های علمی انجام شده در گروه‌های آموزشی دانشکده، با اخذ کلید‌واژه‌های مرتبط با 50 مساله کلان ملی، پژوهش‌های انجام شده مرتبط را جستجو و به تفکیک گروه‌های آموزشی در ذیل عنوان هر گروه ساماندهی کرده است. با کلیک روی اسم هر گروه می‌توانید به اطلاعات پژوهش‌های مربوطه دسترسی پیدا کنید.

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی
گروه مدیریت صنعتی
گروه مدیریت بازرگانی
گروه علوم اقتصادی
گروه مدیریت فناوری اطلاعات
گروه حسابداری
گروه توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی
گروه مدیریت دولتی