فرم‌های آموزشی

عنوان گروه کاربری تعداد دریافت
صورتجلسه ارزیابی جامع دکتری دکتری 106
فرم درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (فرم شماره 1) مشترک 54
گواهی شرکت در آزمون دکتری دکتری 46
فرم انصراف از تحصیل مشترک 38
برگه تسویه حساب دانشجویان(دانشجویان انصرافی-اخراجی) مشترک 37
فرم خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص (فرم شماره 2) مشترک 35
فرم مشخصات دانشجویان مشترک 34
فرم تعهد مالی مشترک 34
فرم شماره 1 آزمون جامع مشترک 32
فرم درخواست مجوز خروج از کشور مشترک 31
فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 28
فرم درخواست نمدید تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی 84 و بعد از آن حداکثر یک نیمسال(6 ماه) ( دکتری 21
کاربرگ هماهنگی جهت برگزاری آزمون کتبی ارزیابی جامع مشترک 20
صورتجلسه آزمون کتبی ارزیابی جامع مشترک 19
فرم درخواست تجدید نظر نمرة امتحانی پایان ترم مشترک 19
پرسشنامه نظرخواهی کیفیت آموزشی مشترک 18
فرم درخواست نمدید تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی 84 و بعد از آن حداکثر یک نیمسال(6 ماه) ( دکتری 17
فرم پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دکتری برای عناوین اعلام شده در جراید دکتری 16
شیوه نامه معادل سازی واحدهای درسی در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مشترک 15
فرم تغییر برنامه درسی و ایجاد رشته و گرایش های جدید مشترک 11

فرم‌های پژوهشی

عنوان گروه کاربری تعداد دریافت
طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 632
برگه گزارش سه ماهه مشترک 310
صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه (فرم شماره 4) کارشناسی ارشد 295
طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 291
آئین نامه چاپ پایان‌نامه (رساله‌)های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌ مشترک 288
نمونه حاشیه بندی صفحات شروع هر فصل پایان نامه / رساله مشترک 257
فرم طرح تحقیق (پروپوزال) (فرم شماره 1 و طرح تحقیق پایان نامه) دکتری 222
فرم شماره 5 (مقطع کارشناسی ارشد) کارشناسی ارشد 200
آئین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 189
برگه مجله چکیده پایان نامه های ایران(مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران) مشترک 154
ریز هزینه های مصرفی پایان نامه/رساله دانشجو مشترک 132
برگه صورتجلسه سمینارشش ماهه دکتری 122
تاییدیه اعضای هیات داوران در جلسه دفاع کارشناسی ارشد 121
سر برگ لاتین دانشکده دکتری 112
فرم ارزیابی دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 112
فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما دکتری 111
فرم شماره 5 (مقطع دکتری) دکتری 105
فرم درخواست جلسه پیش دفاع رساله دکتری دکتری 102
برگه صورتجلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری دکتری 101
فرم تعیین استاد راهنما و مشاور دانشجو مشترک 99
سوگندنامه مشترک 97
برگه تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 97
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 90
فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان­ نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 89
درخواست ارائه سمینار شش ماهه دکتری 85
تأیید مراجعات دانشجوی کارشناسی‌ارشد به استاد راهنما کارشناسی ارشد 85
ارزیابی عضو هیات داوران در جلسه پیش دفاع دکتری 84
برگه هزینه‌کرد پشتیبانی پایان نامه / رساله (برای دریافت کمک هزینه پایان‌نامه مشترک 81
برگه قرارداد (برای دریافت کمک هزینه پایان نامه ،نیاز به فرم های ردیف 7-8-9 است) مشترک 74
برگه مقالات مستخرج از پایان نامه / رساله دانشجویان مشترک 73
فرم ارزیابی مستندات پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 71
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری 66
برگه ارزیابی محتوای رساله دکتری دکتری 62
حکم تصویب موضوع پایان نامه/رساله مشترک 58
برگه صورتجلسه (برای دریافت کمک هزینه پایان نامه ،نیاز به فرم های ردیف 7-8-9 می‌باشد مشترک 52
تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر درجلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 48
فرم ارزیابی دفاع از رساله دکتری دکتری 47
تأیید مراجعات دانشجوی دکتری به استاد راهنما دکتری 44
برگه معرفی نامه مشترک 44
فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع (دانشجویان گروه مدیریت فناوری اطلاعات) دکتری 44
فرم ارسال صورتجلسه مشترک 41
فرم تایید آماده بودن رساله / پایان نامه جهت دفاع نهایی (فقط برای دانشجوی اخراجی) مشترک 38
برگه درخواست شرکت درمجامع علمی خارج از کشوربرای دانشجویان دوره دکتری دکتری 32
برگه درخواست پرداخت حق‌التالیف مخصوص دانشجویان مشترک 26
برگه انتخاب رساله / پایان نامه برتر دانشجویی مشترک 21
فرم تعیین موضوع سمینار دانشجویان دوره یادگیری الکترونیکی کارشناسی ارشد 21
درخواست شرکت در کارگاههای داخل کشور مشترک 19
حکم استاد راهنمای دوم پایان نامه/رساله مشترک 16
برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دکتری دکتری 15
برگه گزارش سفر دکتری 14
برگه دریافت حق عضویت در انجمنهای علمی ـ تخصصی داخل و خارج کشور مشترک 13
درخواست شرکت در کارگاههای خارج از کشور مشترک 11
فرم گزارش علمی از شرکت در مجمع علمی بین‌المللی خارج از کشور دکتری 11
راهنمای تکمیل فرم طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 6
فرم تجربیات سفرهای علمی اعضای دانشکده هیات علمی 3
فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه کاربری تعداد دریافت