متن کامل خبر


 
جلسه شماره 70 شورای پژوهشی دانشکده

خلاصه خبر: جلسه شماره 70 شورای پژوهشی دانشکده روز یکشنبه مورخ 1398/08/12 با حضور اعضای محترم شورا برگزار شد.

 
جلسه شماره 70 شورای پژوهشی دانشکده روز یکشنبه مورخ 1398/08/12 ساعت16_13:30 با حضور اعضای محترم شورا برگزار شد . در این جلسه طرح تحقیق دو نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد (آقای سروش علیزاده گروه حقوق عمومی، ورودی 96 و خانم الناز کاظمیه گروه حقوق بین الملل ورودی 97) و یک نفر از دانشجویان دکتری ورودی 96(خانم سارا مشکین سنجابی گروه حقوق کیفری) مورد بررسی قرار گرفت. طرح تحقیق خانم کاظمیه به تصویب رسید. مقرر شد طرح تحقیق آقای علیزاده اصلاح و بازنویسی شود و طرح خانم مشکین بعد از انجام اصلاحات در جلسه آتی شورا با حضور استاد محترم راهنما مجدد بررسی شود.
 
13 آبان 1398 / تعداد نمایش : 55