متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه:خانم مریم قنبری گیوی، گروه حقوق مالکیت فکری

خلاصه خبر: شرایط و آثار ثبت اختراعات نانو فناوری،مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا

عنوان: شرایط و آثار ثبت اختراعات نانو فناوری،مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا
ارائه كننده: مریم قنبری گیوی
رشته:  حقوق مالکیت فکری
استاد راهنما: دكتر طیبه صاحب
استاد داور داخلي: دكتر محمدباقر پارساپور
استاد داور خارج از دانشگاه: دكتر زهرا شاکری
نماينده تحصيلات تكميلي : دكتر محمدباقر پارساپور
تاريخ:  1398/08/14    ساعت: 10:00      مكان:  اتاق شورا  
 
13 آبان 1398 / تعداد نمایش : 41