متن کامل خبر


 
جلسه شماره64 شورای پژوهشی دانشکده حقوق

خلاصه خبر: جلسه شماره64 شورای پژوهشی دانشکده حقوق روز یکشنبه مورخ 23/04/1398 ساعت 12:30_10در اتاق شورای دانشکده برگزار شد.

جلسه شماره64 شورای پژوهشی دانشکده حقوق روز یکشنبه مورخ 1398/04/23 ساعت 12:30_10در اتاق شورای دانشکده با حضور اعضای محترم شورا برگزار شد.در این جلسه طرح تحقیق آقای محمد اسدی دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی با حضور استاد محترم راهنما مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید..

25 تیر 1398 / تعداد نمایش : 230