متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای محمد دلاویز، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

خلاصه خبر: تحلیل کیفرشناختی سیاست های کاهش جمعیت کیفری در پرتو کارکرد توان گیری و جبران خسارت وارد بر بزه دیده

 
ارائه کننده: آقای محمد دلاویز
گرايش: حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان پایان نامه: تحلیل کیفرشناختی سیاست های کاهش جمعیت کیفری در پرتو کارکرد توان گیری و جبران خسارت وارد بر بزه دیده
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکترمحمد فرجیها
2- استاد مشاور دکتر سید درید موسوی مجاب
3- استاد ناظر (داخلی) دکترروح الدین کردعلیوند
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر فریدون جعفری
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر روح الدین کردعلیوند
مکان: سالن شورا
تاریخ:1398/04/25
ساعت:12-10
 
23 تیر 1398 / تعداد نمایش : 324