دانشکده حقوق در سال 1391، از دانشکده علوم انسانی منتزع شد؛ البته رشته حقوق از همان بدو تاسیس دانشگاه تربیت مدرس در دو گرایش حقوق خصوصی و حقوق کیفری و جرم شناسی ابتدا، در مقطع کارشناسی ارشد و سپس در مقطع دکتری دانشجو می پذیرفته است.
با عنایت به اینکه دانشگاه تربیت مدرس به عنوان نخستین و جامع ترین مرکز دانشگاهی دولتی ویژه تحصیلات تکمیلی از موقعیت و جایگاه ویژه ای در نظام اموزش عالی کشور برخوردار است، گروه های مختلف حقوق در سطح دانشکده با بهره گیری از ظرفیت اعضای هیات علمی و بعضاً اساتید مدعو، همواره در صدد بوده اند که برنامه ریزی های خود را معطوف به توسعه و تقویت آموزش و پژوهش به میژه در سطح دکتری نمایند. در این جهت، انجام پژوهش های میدانی، پژوهش های تطبیقی و نیاز سنجی های بنیادی در عرصه مسائل حقوقی با تاکید بر رویه کاوی قضایی همواره در دستور کار گروه ها بوده است.
دانشکده حقوق از بدو ناسیس تاکنون، سهم موثری در تربیت حقوقدانان، وکلا و دادرسان برجسته در سطح کشور داشته است و تعداد قابل توجهی از اساتید نامور دانشکده های مختلف حقوق کشور از این دانشکده فارغ التحصیل شده اند.

اهم اهداف و برنامه‌های دانشکده حقوق
  • تربیت حقوقدانان آشنا به مسائل و دغدغه‌های حقوقی و بنیادی
  • تقویت و تعمیق دانش حقوقی دانشجویان با بهره‌گیری از توان و ظرفیت علمی و پژوهشی دانشکده
  • تربیت نیروهای متخصص در زمینه پژوهش‌های حقوقی خاص و جهت‌دار
  • برقراری زمینه ارتباط دانشجویان یا دانش‌آموختگان با نهادهای مختلف اموزشی، پژوهشی یا اجرایی و تسهیل امکان ورود یا تعامل ایشان با دستگاه‌های مختلف
  • رفع برخی نیازهای حقوقی کشور از رهگذر انجام و اجرای طرح‌های جهت دار تحقیقاتی یا نگارشی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در سطح کارشناسی‌ارشد و دکتری
  • تقویت و گسترش فعالیت‌های گروهی یا مهارت‌های حقوقی دانشجویان با برگزاری دادگاه های مجازی، نشست‌های مشترک حقوقی و غیره
  • فراهم ساختن زمینه بهره‌گیری جامعه حقوقی کشور از یافته ها و دستاوردهای نوین و اثر گذار حقوقی از رهگذر مطالعات و پژوهش‌های تطبیقی

هیئت رئیسه دانشکده
رئیس دانشکده

طیبه صاحب

رئیس دانشکده
حوریه حسینی اکبر نژاد

حوریه حسینی اکبر نژاد

معاون پژوهشی و فناوری
سیددرید موسوی مجاب

سیددرید موسوی مجاب

معاون آموزشی

ساختار سازمانی

مشاهده ...