متن کامل خبر


 
برنامه متمرکز دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد 96 در شهریور ماه 98

خلاصه خبر: برنامه ریزی متمرکز دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96 در شهریور ماه 98 با برنامه ریزی دانشکده

برنامه ریزی متمرکز دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96 در شهریور ماه 98 با برنامه ریزی دانشکده جهت بهینه سازی طول زمان تحصیل
در راستای رسیدن به هدف فارغ التحصیلی دانشجویان ارشد در دو سال

 

برنامه زمانبندی دفاعیات دانشجویان 96 جهت دفاع در شهریور ماه 98

28 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 524