جدیدترین اخبار
ایجاد رشته‌های دانشگاهی مرتبط، دستورکار جدید وزارت نیرو
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو با اشاره به اهمیت آموزش و پژوهش، توانمندسازی مدیران و تربیت مدیران جوان را از برنامه‌های مهم وزارت نیرو عنوان کرد و گفت: ایجاد رشته‌های جدید دانشگاهی متناسب با ماموریت‌های جدید وزارتخانه بخصوص در حوزه‌های تجدیدپذیر را با دانشگاه‌ها و وزارت علوم در دستورکار داریم. 1دي1400
آغاز نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش و فناوری صنعت آب و برق
همزمان با هفته پژوهش، نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش و فناوری صنعت آب و برق با حضور وزیر نیرو در محل پژوهشگاه نیرو آغاز به‌کار کرد. 1دي1400
ضرورت تقویت مراکز پژوهشی و آموزشی با حمایت وزیر نیرو
معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی ضرورت معرفی ظرفیت مراکز پژوهشی و تقویت مراکز پژوهشی و آموزشی در دولت سیزدهم با حمایت وزیر نیرو را از راهبردهای مهم در تقویت حوزه پژوهش و فناوری وزارت نیرو عنوان کرد. 1دي1400