جدیدترین اخبار
راه اندازي مركز پايش صنعت برق
مديرعامل شركت توانير گفت: مركز پايش صنعت برق (TMC) با هدف پايش برخط شاخص هاي استراتژيك شركت هاي زير مجموعه و پايش مصرف برق افتتاح مي شود. 4تير1399
نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی در یزد
مدیر عامل برق منطقه‌ای یزد گفت:نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی و نیروگاه ۱۰ مگاواتی تولید پراکنده در سال جاری احداث می‌شود. 4تير1399
سامانه‌ی خسارت مشترکین برق راه اندازی شد
سامانه‌ی خسارت مشترکین برق به منظور ارائه‌ی خدمات غیرحضوری بیمه‌ی مشترکین در نشانی اینترنتی http://tavanir.kins.ir راه اندازی شد. 8بهمن1398