En
 • دکتری (1379)

  مهندسی صنایع

  دانشگاه علم و صنعت ایران،

 • کارشناسی‌ارشد (1375)

  مهندسی صنایع

  دانشگاه علم و صنعت ایران،

 • کارشناسی (1373)

  مهندسی صنایع - تولید صنعتی

  دانشگاه علم و صنعت ایران،

 • نظام های نوآوری
 • مسائل اجتماعی ناشی از توسعه علم و فناوری
 • سیاستگذاری نوآوری در حوزه ICT
 • مدلهای توسعه ICT در سطح ملی

  معمولا

  ارتباط

  رزومه

  زبان:

  سال:

  نوع:

  دروس نیمسال جاری

  • دکتری
   مدل های سیاستگذاری علم و فناوری (2 واحد)
   دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات

  دروس نیمسال قبل

  • دكتري
   نظام نوآوري و توسعه فناوري (2 واحد)
   دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مديريت فناوري اطلاعات
  • 1394
   مهاجری, ایدا
   طراحي آميزه ي سياستي براي توسعهء يادگيري فناورانه در بنگاه هاي بزرگ
  • 1394
   نوری زاده, محبوبه
  • 1396
   خسروی, محمد
  • 1396
   فاطمی خوراسگانی, سیدمهدی
  • 1396
   صباغچی فیروزآباد, سارا
   داده ای یافت نشد
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است