جدیدترین اخبار
بازدید از موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو به مناسبت هفته پژوهش 1398
بازدید از موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو به مناسبت هفته پژوهش 1398 11آذر1398
کارگاه آموزشی مدلسازی عامل‌ بنیان (Agent Based) با استفاده از نرم‌افزار Anylogic
کارگاه آموزشی مدلسازی عامل‌ بنیان (Agent Based) با استفاده از نرم‌افزار Anylogic 7آبان1398
کارگاه آموزشی Anylogic و کاربرد پویایی سیستم‌ها در مدیریت منابع آب
کارگاه آموزشی Anylogic و کاربرد پویایی سیستم‌ها در مدیریت منابع آب 7آبان1398