جدیدترین اخبار
دوره‌های آموزش تحلیل بازار سرمایه
پژوهشکده اقتصاد در نظر دارد با همکاری جهاد دانشگاهی تربیت مدرس دوره‌های آموزش تحلیل بازار سرمایه را در بهمن ماه سال جاری برگزار نماید. 22دي1398
انتشارالکترونیکی مجموعه مقالات یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
مجموعه مقالات یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «چهل سال عملکرد اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی» انتشار یافت. 9دي1398
گزارش تصویری از برگزاری یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «چهل سال عملکرد اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی» با حضور بالغ بر 70 نفر از استادان، متخصصان و دانشجویان رشته علوم اقتصادی در روز چهارشنبه مورخ 13 آذر ماه 1398 برگزار گردید. 2دي1398