معرفی

دانشکده علوم پزشکی همزمان با تأسیس دانشگاه تربیت مدرس در سال 1362 فعالیت آموزشی پژوهشی خود را با الهام از اهداف والای انقلاب اسلامی ایران برای احیای تمدن باشکوه و فرهنگ انسان ساز اسلام آغاز نمود. این دانشکده خدمات خود را معطوف رفع نیاز کشور به نیروهای علمی و متخصص و متعهد در حوزه علوم پزشکی و ارتقای سطح آموزش عالی کشور نمود و در این راستا با برنامه‌ریزی‌های آموزشی در تربیت کادر علمی مورد نیاز دانشگاه های کشور در طی 40 سال گذشته تلاش فوق العاده‌ای نمود. بطوریکه امروزه اکثر دانش‌آموختگان این دانشکده در دانشگاه‌ها و مؤسسات درمانی و مراکز تصمیم‌گیری در حوزه سلامت سراسر کشور منشاء خدمات شایانی می‌باشند. همچنین پژوهشگران در رفع نیازهای بخش سلامت در تولید واکسن ها و داروها طبیعی و دیگر خدمات مورد نیاز بخش سلامت تلاش‌های مؤثری می‌نمایند. اکنون این دانشکده در راستای اهداف دانشگاه تربیت مدرس برای دستیابی به مرجعیت علمی و تعالی در علم و تکنولوژی همت گمارده تا گام های توانمند برای تحقق دانشگاه نسل سوم بردارد و راه درخشش در صحنه بین المللی را موفقت آمیز تجربه کند. ادامه

جدیدترین اخبار

گروه‌های آموزشی
اعضای هیأت علمی
دانش‌آموختگان
دانشجویان

پذیرش دانشجو (دکتری و کارشناسی ارشد)

پذیرش از طریق آزمون ورودی وزارت علوم

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته (روزانه، نوبت دوم، یادگیری الکترونیکی)

پذیرش از طریق آزمون ورودی علوم پزشکی

پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم پایه پزشکی کارشناسی‌ارشد (روزانه، نوبت دوم، مازاد/پردیس بین الملل)

پذیرش پردیس دانشگاهی

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی و علوم پزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته پردیس دانشگاهی (شهریه پرداز)

پذیرش یادگیری الکترونیکی

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی)

پذیرش متقاضیان رشته‌های غیرپزشکی در هر سال تحصیلی وفق ضوابط ابلاغی وزارت علوم

پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به‌تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور

پذیرش از طریق معرفی‌نامه وزارتین علوم و بهداشت یا تسلیم درخواست مستقیم

پذیرش دانشجویان غیرایرانی

پذیرش اتباع غیرایرانی از طریق معرفی‌نامه وزارتین علوم و بهداشت، به صورت بورسیه

پذیرش مربیان دانشگاه‌ها و تبدیل بورس خارج به داخل و بورسیه

پذیرش متقاضیان دکتری پس از ارائه معرفی نامه وزارتین علوم یا بهداشت

اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه‌ها

مشاهده فهرست کامل آزمایشگاه‌ها...

توضیح متنی از آزمایشگاه ها

 • آزمایشگاه عمومی
 • آزمایشگاه استریلیزاسیون
 • آزمايشگاه
 • آزمایشگاه پالس فیلد ژل الکتروفورز
 • آزمایشگاه پی سی ار
 • آزمایشگاه الکتروفورز
 • آزمایشگاه هليكوباكتر
 • آزمایشگاه کشت سلول(۲)
 • آزمایشگاه عوامل شیمیایی
 • آزمایشگاه عوامل فیزیکی
 • آزمایشگاه تهویه
 • آزمایشگاه سم شناسی
 • آزمایشگاه آلودگی هوا
 • آزمایشگاه خون‌شناسی
 • آزمایشگاه عمومی 1
 • آزمایشگاه عمومی 2
 • آزمایشگاه عمومی 3
 • آزمایشگاه دستگاهها
 • آزمایشگاه فتومیکروسکوپ
 • آزمایشگاه جراحی و نمونه برداری

دوره‌های تحصیلی

Shape