اهداف و برنامه‌ها


 

bullet هدف بلند مدت

 • افزایش میزان رضایتمندی دانشگاهیان (به ویژه دانشجویان) از خدمات رفاهی مرکز

bullet راهبرد

 • بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های سلامت و بهداشت تن و روان

bullet برنامه‌ها

 • مطالعه و پژوهش جهت بهبود و افزایش کیفی و کمی خدمات بهداشتی و روانشناختی
 • سنجش و ارزیابی نیازهای بهداشتی و مشاوره‌ای درمانی دانشجویان با محور قرار دادن استانداردهای بهداشتی تعریف شده و نظرسنجی‌ها
 • ساماندهی خدمات بهداشتی عمومی و تخصصی بر اساس نیاز‌سنجی‌ها و روش‌های نوین ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
 • شناسایی افراد مبتلا به بیماری‌های Chronic از طریق اجرای طرح معاینات دانشگاهی و پرسش‌نامه‌ها و قرار دادن آنها در مسیر مناسب
 • به حداقل رساندن رشد شاخص قیمت خدمات بهداشتی و روانشناختی مرکز
 • حمایت از اجرای طرح‌های Screening برای شناسایی ریسک فاکتورهای بیماری‌های خاص به منظور پیشگیری و درمان به موقع افراد پرخطر در راستای سیاست‌های بهداشتی کلان کشور
 • ارائه آموزش‌ جهت دادن آگاهی‌های لازم برای احتراز از رفتارهای پرخطر و عوارض ناشی از آن و به حداقل رساندن ریسک فاکتورهای بیماری‌های عفونی و غیر عفونی شایع در کشور
 • مد نظر قرار دادن فاکتورهای تخصصی کارآمدی و تعهد در بکارگیری نیروهای جدید مورد نیاز مرکز
 • پیگیری در خصوص جذب بودجه و منابع مالی مرتبط با مرکز