جدیدترین اخبار
کارگاه آموزشی «مهارت آگاهی بدون قضاوت به هیجان‌ها»؛ سه شنبه ۹ شهریور
سلسله کارگاه‌های آنلاین و رایگان تابستانه مرکز مشاوره دانشگاه؛ سه شنبه ۹ شهریور؛ ساعت ۱۷ الی ۱۹؛ مدرس: خانم سیده منصوره حکاک 7شهریور1400
کارگاه آموزشی «مهارت آرام‌سازی عضلانی و تنفسی»؛ سه شنبه ۲ شهریور
سلسله کارگاه‌های آنلاین و رایگان تابستانه مرکز مشاوره دانشگاه؛ سه شنبه ۲ شهریور ؛ ساعت ۱۷ الی ۱۹؛ مدرس: خانم سیده منصوره حکاک 1شهریور1400
کارگاه آموزشی «تنظیم هیجان»؛ یکشنبه ۳۱ مرداد
سلسله کارگاه‌های آنلاین و رایگان تابستانه مرکز مشاوره دانشگاه؛ یکشنبه ۳۱ مرداد؛ ساعت ۱۷ الی ۱۹؛ مدرس: دکتر شیما تمنایی فر 31مرداد1400
کارگاه آموزشی «ارتباط موثر بین فردی»؛ چهارشنبه ۲۰ مرداد
سلسله کارگاه‌های آنلاین و رایگان تابستانه مرکز مشاوره دانشگاه؛ چهارشنبه ۲۰ مرداد؛ ساعت ۱۷ الی ۱۹؛ مدرس: دکتر محمد حسن حیدری 19مرداد1400
لايو اينستاگرام با موضوع «نقش‌های فراموش‌شده خانواده»؛ چهارشنبه ۱۳ مرداد
سلسله کارگاه‌های آنلاین و رایگان تابستانه مرکز مشاوره دانشگاه؛ چهارشنبه ۱۳ مرداد ؛ ساعت: ۲۰ الی ۲۱؛ مدرس: دکتر پرویز آزاد فلاح 12مرداد1400
کارگاه آموزشی «چگونه روابط عاطفی‌مان را تخریب می‌کنیم؟»؛ سه‌شنبه ۱۲ مرداد
سلسله کارگاه‌های آنلاین و رایگان تابستانه مرکز مشاوره دانشگاه؛ سه‌شنبه ۱۲ مرداد؛ ساعت ساعت: ۱۸ الی ۱۹:۳۰؛ مدرس: دکتر پویان مقدم 12مرداد1400