جدیدترین اخبار
فراخوان جذب محقق پسادکتری- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان محقق پسادکتری جذب می‌کند. 12آذر1398
فراخوان هفتمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
هفتمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در دی ماه سال جاری برگزار می‌شود. 12آذر1398
فراخوان برگزاری سومین کنفرانس حکمرانی وسیاستگذاری عمومی
سومین کنفرانس حکمرانی وسیاستگذاری عمومی توسط دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. 3آذر1398