جدیدترین اخبار
امکان دسترسی آزمایشی به پایگاه مگیران فراهم شد
دسترسی آزمایشی به مجلات پایگاه مگیران از هفتم خرداد 1401 برقرار شده است. 8خرداد1401
سفارش کتب نمایشگاه بین المللی کتاب از طریق سامانه ثنا
امکان سفارش کتب نمایشگاه بین المللی کتاب از طریق سامانه ثنا فراهم شد. 24اردیبهشت1401
امکان ثبت دیدگاه و امتیاز در مورد منابع کتابخانه مرکزی فراهم شد
در ویرایش جدید نرم افزار کتابخانه (ثنا)، امکان ثبت دیدگاه و امتیاز در مورد منابع کتابخانه مرکزی برای کاربران فراهم شده است. 20اردیبهشت1401