دانشجویان


 
 1- دستورالعمل ارائه مقاله در مجامع معتبر علمی داخل كشور
 2- دستورالعمل نحوه هزینه‌كرد بودجه پشتیبانی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
 3- دستورالعمل ارائه مقاله در مجامع معتبر بین‌المللی خارج از كشور ویژه دانشجویان دكتری
 4- شیوه‌نامه مراحل پذیرش دانشجوی دوره دکتری و تعیین استاد راهنمای رساله
 5- شیوه‌نامه دفاع از رساله دکتری موضوع تبصره ماده 7 آئین‌نامه دکتری
 6- شیوه‌نامه تصویب طرح تحقیق رساله دكتری
 7- تکمله دستورالعمل نحوه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
 8- شيوه نامه برگزاري جلسات دفاع از پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد
 9- دستورالعمل بنیاد نخبگان نیروهای مسلح درخصوص احتساب پروژه‌های تحقیقاتی به عنوان بخشی از خدمت مقدس سربازی
 10- دستورالعمل اعطاي وام ویژه دانشجويان دکتري
 11- شیوه‌نامه نحوه تخصیص اعتبارات و تسهیلات ويژه پژوهش رتبه اول و دوم آزمون سراسری و المپیادهای دانشجویی کشوری
 12- درصد استفاده از اعتبار ويژه برای دانشجويان کارشناسی‌ارشد رتبه اول و دوم آزمون سراسری
 13- شیوه‌نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور
 14- آئین‌نامه استاد راهنمای مشترك برای پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
 15- آئین‌نامه چاپ پایان‌نامه / رساله
 16- آئين‌نامه حق مالكيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهش‌هاي علمي دانشگاه تربيت مدرس
 17- آئین‌نامه انتخاب دانشجوی نمونه
 18- آئین‌نامه اعطای كمك هزینه و بورس تحصیلی به استعدادهای درخشان دانشگاه‌ها
 19- آئین‌نامه اجرایی دستیار آموزش و دستیار پژوهش (ویژه دانشجویان دكتری)
 20- آئین‌نامه دوره دکتری پژوهشی (مصوب پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 14/10/93 )
 21- آئین‌نامه دوره دکتری
 22- آئین‌نامه اجرایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
 23- آئين‌نامه‌ دوره‌هاي فرا‌دكتري (Postdoctoral)
 24- تسهیلات و خدمات حوزه پژوهشی
 25- نحوه نگارش پایان‌نامه / رساله
[2 ]   صفحه بعدی >>