افراد

 

اعضای اصلی شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه

 • جناب آقای دکتر سید محمد تقی احمدی- رییس دانشگاه و رییس شورای راهبری مدیریت سبز
 • جناب آقاي دكتر سید مهدی موسوی کوهپر- معاون پشتیبانی و منابع انسانی و نایب رییس شورای راهبری مدیریت سبز
 • جناب آقاي دكتر محسن پارسا مقدم- رییس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و رییس کمیته تخصصی اصلاح الگوی مصرف
 • جناب آقاي دكتر محمود قاسم‌پوری- سرپرست دفتر آموزش‌های آزاد و رییس کمیته تخصصی فرهنگی و آموزشی
 • جناب آقای دکتر نادر مختارانی- عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست و رییس کمیته تخصصی مدیریت پسماند
 • جناب آقاي ایرج خاکپور- مدیر امور اداری و دبیر کمیته تخصصی اصلاح الگوی مصرف
 • جناب آقاي ولی رضائی حاجی کندی- مدير فرهنگی و اجتماعی و دبیر کمیته تخصصی فرهنگی و آموزشی
 • جناب آقای محمد حسن نصرتی- مدیر روابط عمومی و عضو شورای راهبری مدیریت سبز
 • جناب آقای دکتر کیومرث مظاهری بادی- عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و عضو شورای راهبری مدیریت سبز
 • جناب آقای دکتر سید غلامرضا موسوی- عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی و عضو شورای راهبری مدیریت سبز
 • جناب آقای دکتر سید مهدی خاتمی- عضو هیئت علمی دانشکده هنر و عضو شورای راهبری مدیریت سبز
 • جناب آقای دکتر اسماعیل کرمی دهکردی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و عضو شورای راهبری مدیریت سبز
 • جناب آقای دکتر امین میرزا بروجردیان- سرپرست دفتر فنی و عمرانی و دبیر شورای راهبری مدیریت سبز
 • جناب آقای محمد جانعلی‌نژاد – رئیس دفتر معاونت پشتیبانی و منابع انسانی و عضو شورای راهبری مدیریت سبز
 • جناب آقای دکتر آرش رضائی- مدیر طرح تحول راهبردی معاونت پشتیبانی و منابع انسانی و کارشناس دبیرخانه شورای راهبری مدیریت سبز
 • جناب آقای مهندس عبدالامیر بروجردیان – رئیس اداره مخابرات و کارشناس دبیرخانه شورای راهبری مدیریت سبز
 • جناب آقای امین مهجوری – کارشناس تأسیسات و کارشناس دبیرخانه شورای راهبری مدیریت سبز
 • جناب آقای مهندس ارسلان فتحی –کارشناس دبیرخانه شورای راهبری مدیریت سبز

ارتباط با ما

آدرس:

دانشگاه تربیت مدرس، دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی، دفتر مدیریت سبز
صندوق پستی: 111-14115

تلفن و دورنگار:

82884028
82883757

ایمیل:

sdgm@modares.ac.ir

آمار بازدید:

کل بازدیدها: 1135
افراد آنلاین: 1