معرفی

 

تعریف مدیریت سبز

به دلیل عدم بهره‌گیری از تجهیزات کنترل کننده مصرف انرژی، فقدان لوازم کم مصرف و فرسودگی تاسیسات ساختمان‌ها، سالانه هزینه های غیر قابل توجیه و غیر مفیدی صرف حامل های انرژی می‌گردد. بهینه سازی و تعدیل مصرف که هدف نهایی مدیریت سبز است، با برنامه ریزی صحیح و تدوین دستورالعمل، آموزش، فرهنگ سازی، اقدام و نظارت امکان‌پذیر خواهد بود.

کمیته‌‌ها

شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه تربیت مدرس از ۴ کمیته تخصصی تشکیل شده که هر یک بخشی از وظایف شورا را برعهده دارند. این کمیته‌های عبارتند‌ از:

  • کمیته تخصصی اصلاح الگوی مصرف
  • کمیته تخصصی فرهنگی و آموزشی
  • کمیته تخصصی مدیریت پسماند
  • کمیته اجرایی

شعارها

ارتباط با ما

آدرس:

دانشگاه تربیت مدرس، دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی، دفتر مدیریت سبز
صندوق پستی: 111-14115

تلفن و دورنگار:

82884028
82883757

ایمیل:

sdgm@modares.ac.ir

آمار بازدید:

کل بازدیدها: 855
افراد آنلاین: 1