سه‌شنبه 14 اسفند 1397 846

اما و اگرهای خصوصی سازی نظام آموزشی در مناظره دانشجویی

در مناظره‌ای دانشجویی با عنوان «خصوصی‌سازی نظام آموزشی» موافقان و مخالفان، معایب و محاسن آزادسازی نظام آموزشی کشور را مورد بررسی قرار دادند.

اما و اگرهای خصوصی سازی نظام آموزشی در مناظره دانشجویی

در این مناظره که به همت انجمن علمی دانشجویی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه، سیزدهم اسفندماه جاری در سالن علامه جعفری دانشکده علوم انسانی برگزار شد؛ فرزین رحیمی زنوز، دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه در دفاع از خصوصی‌سازی سیستم آموزشی با تأکید بر اینکه هدف نهایی خصوصی‌سازی در سیستم آموزشی، آزادسازی نظام آموزشی است، به تشریح مفهوم آزادسازی در این حوزه پرداخت.
وی به موانع خصوصی‌سازی در حوزه آموزشی در سالیان اخیر اشاره کرد و گفت: خصوصی سازی نظام آموزشی نتایج مطلوبی خواهد داشت که کشور تا به حال از آن محروم بوده است.
رحیمی زنوز راهکارهایی جهت اصلاح این رویه و محقق شدن خصوصی سازی آموزشی پیشنهاد کرد.
مسلم زمانی، دانشجوی اقتصاد دانشگاه نیز در مخالفت با خصوصی سازی نظام آموزشی، با بیان اینکه فساد اداری و فقر گسترده مانع از دسترسی مناسب به خدمات آموزشی توسط تمامی آحاد جامعه شده است، گفت: پروژه خصوصی‌سازی در ایران به نابرابری بیشتر در جامعه دامن زده و باید متوقف شود.
در پایان این جلسه، شرکت‌کنندگان با طرح دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود، موضوع را از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار دادند.