سه‌شنبه 14 اسفند 1397 722

برگزاری نشست " مدیر باش، برنده باش" در دانشکده هنر

نشست "مدیر باش، برنده باش" از سلسله نشست های ایده بازار، نوزدهم اسفندماه در دانشکده هنر برگزار می شود.

برگزاری نشست

انجمن علمی دانشجویی مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه، با هدف معرفی رشته مدیریت پروژه و ساخت نشست مدیر باش، برنده باش را به همراه دومین دوره بازی های مدیریتی روز یک شنبه 19 اسفندماه از ساعت 10:30 تا 14 در محل دانشکده هنر برگزار می کند.