دوشنبه 13 اسفند 1397 691

کارگاه "معرفی مشاغل و پتانسیل های توسعه کسب و کار در صنایع چوب" برگزار شد

کارگاه آموزشی "معرفی مشاغل و پتانسیل های توسعه کسب و کار در صنایع چوب" 7 اسفندماه در دانشکده منابع طبیعی برگزار شد.

کارگاه

گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی در راستای ارتقای سطح آگاهی دانشجویان، آشنایی هر چه بیشتر آنان با قابلیت های کاربردی رشته و گرایش های موجود و افزایش توانمندی دانش آموختگان جهت کارآفرینی، کارگاه آموزشی معرفی مشاغل و پتانسیل های توسعه کسب و کار در صنایع چوب را برگزار کرد.
در این کارگاه آموزشی که با حضور مهندس سالار هدیه از فارغ التحصیلان موفق دانشکده در رشته چندسازه های چوبی برگزار شد، دانشجویان با مشاغل موجود در صنعت چوب، زمینه های کاری این رشته در بازار، چگونگی کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای کوچک با سرمایه های اندک و توسعه مشاغل در این صنعت آشنا شدند.