دوشنبه 13 اسفند 1397 680

برگزاری کارگاه‌های آموزشی کار آفرینی در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور

کارگاه تخصصی تئوری و عملی پرنده نگری، هشتم اسفندماه به همت انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی برگزار شد.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی کار آفرینی در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور

انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی به همت دکتر قاسمپوری مدیر گروه محیط زیست دانشکده و با ارائه دکتر حبیبی آزاد در روز چهارشنبه هشتم اسفند ماه اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی تئوری و عملی پرنده نگری نمودند که با استقبال دانشجویان علاقمند مواجه شد.
در راستای برگزاری سلسله کارگاه‌های آموزشی کار آفرینی پارک علم و فناوری برای دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، کارگاه امورحقوقی و قراردادهای کسب و کار ۸ اسفندماه از سوی خانم ایوبی و کارگاه طراحی کسب و کار نوآور، عصر همان روز توسط مهندس بابومیان هر کدام به مدت چهار ساعت ارائه شد.
همچنین کارگاه مالکیت معنوی و ثبت اختراع و کارگاه ایده پردازی و تفکر خلاق، ۹ اسفندماه در این دانشکده برگزار شد.