شنبه 11 اسفند 1397 749

همایش "ملی زن، اشتغال و اقتصاد مقاومتی" برگزار شد

اولین همایش ملی "زن، اشتغال، اقتصاد مقامتی" هشتم اسفندماه با حضور صاحبنظران، دانشجویان و فعالان حوزه مطالعات زنان در سالن اجتماعات شهید چمران برگزار شد.

همایش

در ابتدای این مراسم که با همکاری گروه مطالعات زنان دانشگاه برگزار شد، دکتر عزیزی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد به تشریح اهداف همایش پرداخت و گفت: تقویت و گسترش ارتباطات علمی و همکاری های بین دانشگاهی در زمینه اشتغال زنان و مسایل مرتبط با آن، بررسی آخرین دستاوردهای پژوهش های نظری و میدانی درحوزه اشتغال زنان، ترویج و توسعه پژوهش های کاربردی با رویکرد حل مسئله در زمینه اشتغال زنان، ارائه راه کارهای عملیاتی به سیاست گذاران حوزه اشتغال در جهت بهبود شاخص های اشتغال زنان، شناخت راه کارهای مؤثر اشتغال زنان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، ترویج جایگزینی شایسته سالاری به جای نگاه جنسیتی در اشتغال زنان، به اشتراک گذاشتن تجارب علمی و مهارت ها در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی از جمله اهداف این همایش است.
دبیر علمی همایش افزود: گروه مطالعات زنان دانشگاه در راستای اهمیت موضوع اشتغال زنان و نقش آفرینی زنان در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و... همایش مذکور را برنامه ریزی کرد و با برگزاری 6 پیش نشست به استقبال همایش "زن، اشتغال، اقتصاد مقامتی" رفت.
دکتر عزیزی خاطر نشان کرد: یکصد و 10 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از بررسی کمیته علمی، 93 مقاله پذیرش شد و در نهایت 27 مقاله به مرحله نهایی رسید. طی برگزاری همایش 17 مقاله به صورت شفاهی در پنل های مختلف ارائه می شود و 10 مقاله نیز به صورت پوستر در معرض دید شرکت کنندگان قرار می گیرد.
در بخش دیگری از مراسم افتتاحیه همایش مذکور، دکتر ازوجی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار به تبیین مباحث؛ زنان در الگوی مشارکت اقتصادی و سرمایه انسانی آنان، سطح مشارکت اقتصادی زنان در اقتصاد، بهره مندی اقتصاد از مشارکت زنان، الگوی رفتاری در جریان ورود با بازار کار، اشتغال و سرمایه انسانی زنان و کاهش نابرابری ها پرداخت.
وی ضمن اشاره به نقش زنان در فعالیت اقتصادی و نقش آنان در نهاد خانواده در خصوص نرخ مشارکت نیروی کار زنان ایرانی گفت: نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران 8/16 % است که با توجه به سطح مشارکت پایین تر از 25 درصد، نرخ کمی محسوب می شود. نرخ مشارکت نیروی کار زنان در سطح جهانی 5/48 % است. نرخ بیکاری زنان نیز 6 درصد می باشد و این عدد در ایران 2/19 درصد است . مقایسه نرخ مشارکت و بیکاری زنان در مناطق مختلف جهان در سال 2018 و کسب رتبه 182 توسط ایران نشان می دهد که مشارکت زنان بسیار پایین است.
گفتنی است برگزاری 6 نشست تخصصی شامل؛ (آسیب شناسی اشتغال زنان)، (اشتغال زنان کارآفرینی و تجارب زیسته)، (زن، توسعه و اشتغال)، (حق بر اشتغال زنان، مطالعات تطبیقی)، (اشتغال زنان و ورزش) ،(اشتغال زنان، فرهنگ و هنر) از دیگر برنامه های روز نخست این همایش بود.