شنبه 4 اسفند 1397 724

کارگاه علمی "اکولوژی ریزجلبک ها در آب‌های گرمسیری" برگزار شد

دومین کارگاه علمی در حوزه زیست شناسی دریا با عنوان "اکولوژی ریزجلبک ها در آب‌های گرمسیری" ، 27 بهمن ماه در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی برگزار شد.

کارگاه علمی

دومین کارگاه علمی با عنوان "اکولوژی ریزجلبک ها در آب‌های گرمسیری" در قالب بسته ساماندهی، هدفمند‌سازی و ارتقاء همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه برگزار شد.
این کارگاه با سخنرانیProf. Dr Yuri B. Okolodkov از کشور مکزیک و با حضور 38 شرکت کننده برگزار شد.
گفتنی است اساتید و دانشجویان از همه گروه های آموزشی دانشکده در این کارگاه شرکت داشتند و در انتها پروفسور یوری اکولودکو به سوالات دانشجویان پاسخ داد.