یکشنبه 28 بهمن 1397 836

برگزاری نشست "آزاد سازی انرژی نهفته (از ایده تا کارآفرینی)" در دانشگاه

مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه، نشست "آزاد سازی انرژی نهفته (از ایده تا کارآفرینی)" را 30 بهمن ماه برگزار مي كند.

برگزاری نشست

مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی با همکاری دانشکده علوم انسانی دانشگاه در راستای برگزاری سلسله نشست های علمی، نخستین سخنرانی را با حضور دکتر محمد حسن زاده (دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی) با عنوان آزاد سازی انرژی نهفته (از ایده تا کارآفرینی) از ساعت 13 تا 15 روز سه شنبه 30 بهمن ماه جاری در سالن دکتر میرحسنی برگزار می کند.
گفتنی است به شرکت کنندگان در این نشست، گواهی حضور در کارگاه ارائه می شود.