یکشنبه 14 بهمن 1397 1291

بررسی فرایند جذب نخبگان در سومین کارگروه جذب نخبگان تخصصی

سومین نشست اعضای کارگروه جذب نخبگان تخصصی، نهم بهمن ماه در دفتر امور هیات علمی دانشگاه برگزار شد.

بررسی فرایند جذب نخبگان در سومین کارگروه جذب نخبگان تخصصی

در این نشست که با حضور دکتر سمنانیان، دکتر مرسلی، دکتر احسان رنجبر (مسئول جدید کارگروه جذب نخبگان تخصصی دانشکده هنر و معماری)، دکتر جلالی، دکتر نصیری، دکتر مولی و دکتر دری و شرفی مسئول دبیرخانه برگزار شد؛ گزارشی از ساختمان واقع در کارگر شمالی برای اسکان اساتید وابسته از سوی دکتر مولی ارائه شد و همچنین گزارش از نشست مشترک دبیر هیات جذب و مسئول دبیرخانه با کارشناسان بنیاد ملی نخبگان ارائه گردید و در خصوص تسهیلات و امکانات بنیاد به نخبگان، توضیحاتی داده شد.
همچنین فرایند جذب نخبگان تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد با هماهنگی هیات جذب دانشگاه، پرونده ها و رزومه ها بررسی شود و در پایان دو پرونده مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نتیجه بررسی به افراد متقاضی اعلام شود.