چهارشنبه 10 بهمن 1397 1234

امکان انجام تسویه حساب دانشجویی از طریق سامانه گلستان فراهم شد

از 13 بهمن ماه جاری ثبت و پیگیری درخواست تسویه حساب فارغ التحصیلی دانشجویان به صورت الکترونیکی و صرفا از طریق سامانه گلستان انجام می شود.

امکان انجام تسویه حساب دانشجویی از طریق سامانه گلستان فراهم شد

با اجرای موفقیت آمیز مرحله آزمایشی فرآیند تسویه حساب الکترونیکی در 4 دانشکده منتخب دانشگاه، امکان انجام تسویه حساب دانشجویی به صورت فراگیر در تمام دانشکده ها فراهم شد. بر این اساس از روز شنبه 13 بهمن ماه 97 بررسی درخواست تسویه حساب فارغ التحصیلی دانشجویان صرفا از طریق سامانه گلستان انجام می شود.
مراحل ثبت و پیگیری درخواست تسویه حساب شامل 8 مرحله است که در گام نخست با مراجعه دانشجو به پیشخوان خدمت سامانه جامع گلستان، ثبت و ارسال درخواست تسویه حساب آغاز می شود.