دوشنبه 8 بهمن 1397 2045

تیم بانوان دانشگاه، نایب قهرمان مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان دولت استان تهران شد

تیم بانوان کارمند دانشگاه موفق شد مقام نایب قهرمانی مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان دولت استان تهران را به نام خود ثبت کند.

تیم بانوان دانشگاه، نایب قهرمان مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان دولت استان تهران شد

در پایان مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان دولت استان تهران که در سالن هما فرودگاه مهرآباد زیر نظر هیأت ورزش های همگانی استان تهران برگزار شد، تیم بانوان کارمند دانشگاه تربیت مدرس بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد. در این رقابت ها، تیم هما به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم بانک مرکزی جایگاه سوم را از آن خود کرد.