یکشنبه 7 بهمن 1397 2365

بررسی رتبه بندی و ارتقای دانشکده ها در نظام تایمز موضوع نشست اخیر شورای دانشگاه

در نشست شورای دانشگاه یکم بهمن ماه، موضوع رتبه بندی دانشکده ها در نظام تایمز و برنامه ارتقای دانشکده ها مطرح شد.

بررسی رتبه بندی و ارتقای دانشکده ها در نظام تایمز موضوع نشست اخیر شورای دانشگاه

در این نشست، موضوع رتبه بندی دانشکده ها در نظام تایمز و برنامه ارتقای دانشکده ها از سوی دکتر فتح الهی مطرح شد.
وی اظهار داشت: برای اجرای طرح تحول راهبردی در معاونت پژوهشی، تعدادی پروژه کوچک و متوسط در حال اجرا است که هدف آنها ایجاد بستر مناسب برای دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی است. دو طرح اصلی این معاونت نیز دو پروژه بزرگ در معاونت پژوهشی است که با همکاری بخش های مختلف دانشگاه در حال انجام است که این دو طرح شامل طرح همترازی و طرح دانشگاه پاک ( پاسخگو، اشتغال زا و کارآمد) می باشد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه افزود: طرح همترازی دانشگاه در دو بخش هسته های پژوهشی و تعالی عمومی دانشکده ها دنبال خواهد شد که بحث امروز در خصوص این است که چگونه تمام دانشکده ها را برای تحقق اهداف طرح تحول راهبردی بسیج کنیم.
در ادامه دکتر جعفریان مدیر امور پژوهشی و آزمایشگاه با توضیحاتی در خصوص طرح همترازی دانشکده ها گفت: دانشکده ها موتور محرکه ارتقای دانشگاه هستند و هدف از این طرح، معرفی برنامه ارتقای تحول دانشکده ها در حوزه پژوهش و فناوری است. مدل تحول پژوهش و فناوری در دو بخش ستاد معاونت دانشگاه و صف دانشگاه شامل دانشکده ها و واحدهای پژوهشی دانشگاه دیده شده است. ستاد دانشگاه که اکنون در موج پنجم آن هستیم، از مهر 96 کار خود را آغاز کرده و در حال ادامه کار است و در حال حاضر در ستاد معاونت، نقش دانشکده ها را به صورت فعال داریم و 12 دانشکده و واحد تحقیقاتی در موج پنجم تحت عنوان شورای سیاست گذاری پژوهشی و فناوری دانشگاه فعال هستند.

دکتر جعفریان

وی افزود: برخی پروژه ها در ستاد معاونت در حال انجام است که بستر سازی برای شتاب گرفتن صف دانشگاه است و این بستر سازی در قالب دو برنامه تحول دانشکده ها و ایجاد هسته های پژوهشی در حال اجرا است.
مدیر امور پژوهشی و آزمایشگاه با اشاره به اینکه تحول دانشکده ها به عنوان موتور محرکه ارتقای تراز دانشکده ها و دانشگاه می باشد، گفت: ما در حوزه پژوهش 16 روال داریم که هدف آنها بسترسازی برای حرکت دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی با شتاب بالاست و اهداف دانشگاه در طرح تحول را محقق می کند.
وی با اشاره به رتبه بندی دانشکده ها در نظام رتبه بندی تایمز تصریح کرد: ما در سال 95 از دانشکده ها خواستیم تا عملکرد خود را ارائه کنند و هدف شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های دانشکده بود. با بررسی نظام های رتبه بندی مختلف و با توجه به جامعیت نظام رتبه بندی تایمز، تصمیم بر این شد تا بر مبنای این نظام، توانمندی های دانشکده ها را شناسایی کنیم و بر آن اساس، برنامه ریزی های لازم برای حرکت در مسیر ارتقا صورت گیرد.
مدیر پژوهشی دانشگاه با توضیحاتی در خصوص شاخص های نظام رتبه بندی تایمز گفت: ما تمرکز را روی شاخص های پژوهشی گذاشتیم و شاخص های آموزشی حذف و امتیاز آن بر سایر شاخص ها تقسیم شد.
وی در ادامه شاخص های شهرت پژوهشی، درآمد و جذب منابع پژوهشی، تولید مقاله، استناد ها ، ارتباطات بین المللی و ... پرداخت و دانشکده های برتر در هر شاخص را برشمرد.
دکتر جعفریان ادامه داد: در مجموع و بر مبنای همه شاخص های تعریف شده، 7 دانشکده در زمره برترین دانشکده ها قرار گرفتند که شامل دانشکده های علوم پایه، علوم زیستی، مهندسی شیمی، فنی و مهندسی، برق و کامپیوتر، علوم پزشکی و کشاورزی می باشد.
وی تصریح کرد: برنامه حمایتی حوزه پژوهش در سه بخش حمایت از برنامه پژوهشی در حوزه بهبود شاخص های ارتقا، حمایت از ایجاد و رشد هسته های پژوهشی در دانشکده ها و حمایت از برنامه های آموزشی مهارتی در مسیر تحقق نسل چهارم دانشکده هاست.
دکتر فتح الهی در ادامه خاطر نشان کرد: برنامه ای برای دانشکده ها در قالب 15 شاخص پیش بینی شده و به همه دانشکده ها ارسال شده است. در حال حاضر دانشکده ها به منظور تحقق اهداف طرح تحول راهبردی در فعالیت های پژوهش و نوآوری خود به دو طریق حمایت می شوند که یکی فراخوان هسته های پژوهش و نوآوری و دیگری برنامه دانشکده ها برای تحقق 15 شاخص تعریف شده می باشد که همه دانشکده ها باید برنامه ای برای همه گروه های خود مصوب کنند و در قالب یک برنامه مدون به معاونت پژوهشی ارسال نمایند و قراردادی میان رییس دانشکده و معاونت پژوهشی منعقد می شود و دانشکده متعهد خواهد شد که خود را به عنوان هسته کامل، بسیج کند تا شاخص های تعریف شده محقق شود و در این راستا بودجه لازم نیز در اختیار دانشکده ها قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: دانشکده ها بدون ارائه برنامه در حوزه پژوهش، حمایت خاصی نخواهند داشت و اگر برنامه تدوین نشود فعالیت های عادی پژوهشی دانشکده نیز با تاخیر و چالش مواجه می شود.
در ادامه اعضای شورا به بیان نظرات و دیدگاه های خود در خصوص موضوع مطرح شده پرداختند.