دوشنبه 1 بهمن 1397 2925

اعطای نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی به کتاب تالیفی عضو هیات علمی دانشگاه

کتاب سنجش و ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی تالیف دكتر جواد حاتمي عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه، دکتر عیسی رضایی و دكتر مائده مالكي موفق به دریافت لوح تقدیر از نخستین دوره «جایزه ملی یادگیری الکترونیکی» شد.

اعطای نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی به کتاب تالیفی عضو هیات علمی دانشگاه

مراسم اعطای نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، رئیس کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران و مدیران و کارشناسان سازمان ها و موسسات فعال در عرصه یادگیری الکترونیکی در محل کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران برگزار شد که طی آن، در محور دستاورد تأثیرگذار، کتاب سنجش و ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی تالیف دكتر جواد حاتمي دانشيار دانشگاه تربيت مدرس، که با همکاری دکتر عيسي رضايي و دکتر مائده ملکی به رشته تحرير در آمده است، مورد تقدیر قرار گرفت. این کتاب از سوي انتشارات دانشگاه تربيت مدرس منتشر شده است.
یکی از برنامه های اصلی کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران اعطای جایزه ملی یادگیری الکترونیکی به فعالان این عرصه در سه محور فرد، سازمان و دستاورد تاثیرگذار است.
کرسی‌های یونسکو که در چارچوب شبکه های علمی دانشگاهی همزاد قرار می‌گیرند، ارگان‌هایی منطقه‌ای‌اند که پیرامون یک موضوع خاص علمی فعالیت می‌کنند. فعالیت دانشگاه ها در این کرسی‌ها صرفاً دارای جنبه‌های پژوهشی و نام‌آوری بوده و البته در نظام های رتبه‌بندی های بین‌المللی بدون تاثیر نمی‌باشند. کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در سال 1395 به تصویب رسید و جزو 16 کرسی است که در حوزه‌های مختلف آموزش، علوم، علوم اجتماعی، فرهنگ، و ارتباطات در کشور تاسیس شده‌اند.
این کرسی با هدف فرهنگ سازی در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی، شناسایی و تشویق افراد و سازمان های مؤثر در توسعه و ارتقای جایگاه یادگیری الکترونیکی، و معرفی برگزیدگان حوزه یادگیری الکترونیکی به جامعه، تشکیل شده است.