سه‌شنبه 25 دی 1397 657

دومین نشست تخصصی "تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی "برگزار می شود

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور دومین نشست تخصصی " تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت ، مبانی و راهکارها" را برگزار می کند.

دومین نشست تخصصی

دومین نشست تخصصی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت ، مبانی و راهکارها روز سه شنبه 2 بهمن ماه از ساعت 15 تا 17 در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می شود.
دکتر رضا منصوری و دکتر بهزاد سلطانی از سخنرانان این نشست می باشند که در خصوص ضرورت و راهکار تعامل دانشگاه و جامعه و نقش دانشگاه در جامعه سخنرانی خواهند کرد.