سه‌شنبه 25 دی 1397 665

دلایل و پیامدهای حضور گونه های جدید ماهیان در خلیج فارس

نشست تخصصی با عنوان" گزارش های مرتبط با حضور گونه های جدید (New records) از ماهیان در خلیج فارس، پیامدها و دلایل" دهم دی ماه با سخنرانی دکتر محمد صادق علوی یگانه عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دریا و با حضور دانشجویان برگزار شد.

دلایل و پیامدهای حضور گونه های جدید ماهیان در خلیج فارس

خلیج فارس زیستگاه حدود 900 گونه از ماهیان می باشد. طی سالهای اخیر روند رو به افزایشی از گزارش های مرتبط با ثبت حضور گونه های جدیدی از این منطقه در مجلات علمی منتشر شده است.
در همین راستا تاکنون گزارش نخستین حضور 5 گونه از ماهیان خانواده های اسبچه ماهیان Leiognathidae، گاوماهیان Gobiidae و کفال ماهیان Mugilidaeدر خلیج فارس، توسط دانشگاه تربیت مدرس در مجلات معتبر بین المللی منتشر شده و نمونه های صید شده در کلکسیون جانوران آبزی دانشکده علوم دریایی با کد TACنگهداری می شوند.
در این نشست نقش عوامل مرتبط با تغییرات اقلیم، دخالت عوامل انسانی و فقدان داده های آرایه شناختی کافی در منطقه، در گزارش گونه های فوق مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین لزوم پایش مستمر بر تغییرات ماهیگان این منطقه و تاثیرات حضور این میهمانان تازه وارد بر بوم سازگان حساسی همچون خلیج فارس مورد تاکید قرار گرفت.
معرفی انجمن ماهی شناسی آسیا و پرسش و پاسخ از دیگر برنامه های این نشست تخصصی بود.