یکشنبه 23 دی 1397 894

درخشش دانشجوی دانشکده کشاورزی در جشنواره پایان‌نامه‌های برتر ایران

پایان‌نامه‌ی دانشجوی دانشکده کشاورزی دانشگاه در جشنواره پایان‌نامه‌های برتر ایران (جایزه پرفسور حسابی) به عنوان پایان نامه برتر انتخاب و معرفی شد.

درخشش دانشجوی دانشکده کشاورزی در جشنواره پایان‌نامه‌های برتر ایران

پایان‌نامه ناصر ولی‌زاده دانشجوی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه، در جشنواره پایان‌نامه‌های برتر ایران جایزه پرفسور حسابی که توسط آکادمی علوم و تکنولوژی ایران در آذرماه سال جاری برگزار گردید، به عنوان پایان‌نامه‌ی برتر انتخاب شد.
گفتنی است این پایان‌نامه که با راهنمایی دکتر مسعود بیژنی و مشاوره دکتر عنایت عباسی از اعضای هیأت علمی دانشگاه انجام شده است به بررسی رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت منابع آب سطحی در تحلیل بوم شناختی انسانی در بخش جنوبی حوضه ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه می پردازد.