شنبه 22 دی 1397 639

نشست تخصصی "سرنوشت سد سازی در ایران"

گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی در ادامه ی برگزاری سلسله نشست¬ های علمی در زمینه مسائل، مشکلات و موضوعات روز این رشته، دومین نشست تخصصی خود را با عنوان "سرنوشت سد سازی در ایران" با سخنرانی دکتر سیّد حمیدرضا صادقی عضو هیأت علمی دانشگاه و رئیس انجمن آبخیزداری ایران، شانزدهم دی ماه برگزار کرد.

نشست تخصصی

در این نشست دکتر صادقی به روند افزایش جمعیت و نیاز آبی در سراسر دنیا اشاره کرد و گفت: به دلیل قرار گرفتن ایران در مرکز ثقل تنش های آبی، ضرورت مدیریت منابع آب در کشورمان اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
وی در ادامه به موضوع سدسازی، اهداف و پیامدهای آن پرداخت و اظهار داشت: سدسازی با اهداف مختلفی اعم از آبیاری، اهداف شهری و محلی، استفاده صنعتی، ذخیره آب، تولید انرژی، کنترل سیلاب، تفرج، حیات  وحش و تنظیم رژیم جریان رودخانه  ای انجام می  شود، اما پیامدها و عواقب جبران‌ناپذیری به دنبال دارد.
دکتر صادقی در تشریح برخی پیامدهای احداث سدهای بزرگ گفت: انقراض گونه¬ها به¬ عنوان حرکت ضد محیط زیستی، شیوع بیماری¬ ها بر اثر راکد ماندن دراز مدت آب، اختلال در چرخش کره زمین، تغییر خط ساحلی اقیانوس¬ ها و فرسایش ساحلی، تغییر رژیم جریان ورودی به اقیانوس ¬ها، تأثیر بر بوم¬ سازگان اقیانوسی و تنوع زیستی، تأثیر بر مهاجرت ماهیان اقیانوسی، سرقت زمین¬ ها توسط سدها، مناقشات اجتماعی، فقر و منازعات آبی، تولید گاز متان، افزایش تبخیر، بروز احتمالی زلزله، توقف یا تغییرات جدی فرایندهای رودخانه ¬ای، خشک¬ شدن دریاچه ارومیه و سایر تالاب¬ های کشور و وقوع ریزگردها از جمله خسارات سدسازی در ایران است.
وی هم¬چنین یکی از دلیل نابسامانی آب کشور را، واقعی نبودن قیمت هر مترمکعب آب و بالا بودن سرانه مصرفی آب توسط هر شخص نسبت به استانداردهای جهانی دانست.