شنبه 22 دی 1397 1697

بر اساس رتبه بندی CWURدانشگاه تربیت مدرس دربین برترین دانشگاههای جهان قرار دارد

بر اساس اعلام مرکز جهانی رتبه بندی دانشگاه ها (CWUR) ۱۲ دانشگاه ایرانی در میان دانشگاه های برتر دنیا جای دارند. گزارش این مرکز نشان می دهد دانشگاه تربیت مدرس در جایگاه 576 این نظام رتبه بندی قرار دارد.

بر اساس رتبه بندی  CWURدانشگاه تربیت مدرس دربین برترین دانشگاههای جهان قرار دارد

در رتبه بندی سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ مرکز جهانی رتبه بندی دانشگاه ها، دانشگاه های ۶۲ کشور جهان بررسی شدند که ایران در این رتبه بندی دارای ۱۲ دانشگاه برتر است.
بر اساس گزارش این مرکز، رتبه دانشگاه های ایران به ترتیب و با ذکر رتبه جهانی شامل دانشگاه آزاد اسلامی ایران با رتبه جهانی ۳۷۱ ، دانشگاه تهران با رتبه ۴۶۱ ، علوم پزشکی تهران با رتبه ۵۴۷ ، تربیت مدرس با رتبه ۵۷۶ ، صنعتی شریف با رتبه ۵۹۲ ،صنعتی اصفهان با رتبه ۶۴۲ ،صنعتی امیرکبیر با رتبه ۶۸۹ ،علم و صنعت ایران با رتبه ۷۶۰ ،دانشگاه شیراز با رتبه ۸۵۷ ،فردوسی مشهد با رتبه ۸۷۲ ،علوم پزشکی شهید بهشتی با رتبه ۹۶۶ و دانشگاه شهید بهشتی با رتبه ۹۹۲ است.
رتبه بندی CWUR از ۷ شاخص کیفیت آموزش براساس کسب جوایز بین المللی توسط فارغ التحصیلان دانشگاه با وزن ۱۵ درصد، استخدام بر اساس تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه دارای سمت های اجرایی در کمپانی های بزرگ با وزن ۱۵ درصد، کیفیت اعضای هیات علمی بر اساس کسب جوایز بین المللی با وزن ۱۵ درصد، برونداد های علمی بر اساس کل تعداد مقالات علمی با وزن ۱۵ درصد، کیفیت انتشارات بر اساس تعداد مقالات پژوهشی در مجلات بسیار معتبر بین المللی با وزن ۱۵درصد، تاثیر بر اساس تعداد مقالات چاپ شده در نشریاتی با تاثیر بالا با وزن ۱۵ درصد، و استناد بر اساس تعداد مقالات پراستناد با وزن ۱۰ درصد استفاده می کند.
امتیازاتی که این ۱۲ دانشگاه ایرانی در شاخص های ۷ گانه بدست آورده است عمدتا مربوط به شاخص های استخدام، برونداد های علمی، کیفیت انتشارات، تاثیر و استناد است.
گفتنی است مرکز رتبه بندی دانشگاه های جهان (Ranking University World for Center) که دفتر مرکزی آن در امارات متحده عربی است، از سال ۲۰۱۲ رتبه هزار دانشگاه برتر جهان را گزارش می کند.