شنبه 1 دی 1397 1644

چارچوب های فلز-آلی اصلاح شده با کیتوسان به عنوان یک حامل توانمند برای درمان سرطان

نتایج یک پژوهش در دانشگاه تربیت مدرس نشان داد چارچوب های فلز- آلی اصلاح شده با کیتوسان می تواند به عنوان یک حامل توانمند برای درمان سرطان بکار گرفته شود.

چارچوب های فلز-آلی اصلاح شده با کیتوسان به عنوان یک حامل توانمند برای درمان سرطان

درمان سرطان یکی از مهمترین چالش های مهم در دانش پزشکی و دارو رسانی است. از آنجا که روش های درمانی معمول سرطان از جمله جراحی، شیمی درمانی و پرتودرمانی در درمان برخی سرطان ها چندان موثر نیستند، روش های جایگزین باید بتوانند جوابگوی این چالش ها باشند.
رضا اباذری دانشجوی دکتری شیمی دانشگاه تربیت مدرس ضمن بیان مطلب فوق افزود: داروهای ضدسرطان اغلب سمی هستند و هنگامی که دارو وارد گردش خون می شود علاوه بر اینکه سلول های سرطانی را از بین می برد، بر سلول های سالم نیز اثر منفی می گذارد. برای حل مشکلاتی از این قبیل، سامانه های دارورسانی گزینه مناسبی برای بارگذاری و هدفمند سازی دارو به حساب می آیند. سیستم های دارورسانی ایده آل باید دارای دو اصل قابلیت هدف گیری و کنترل آزادسازی دارو باشند.
اباذری با همراهی دکتر علیرضا محجوب و دکتر فرنگیس عطایی از اعضای هیأت علمی دانشگاه، حامل دارورسانی ممتازی در این زمینه ارائه داده اند که وقتی این حامل با تغییرات pH محیط مواجه می شود می تواند مقادیر متفاوتی از دارو را آزاد کند.
پژوهشگر دانشگاه در ادامه به کاربردهای چارچوب های فلز-آلی که مورد تحقیق وی بوده است اشاره کرد و افزود: دسته ای از این ترکیبات به نام Bio-MOF به دلیل زیست سازگاری با بافت بدن، پایداری منحصر به فرد و وجود حفره هایی که در این دسته از ترکیبات وجود دارد، می تواند حامل های مناسبی در این زمینه باشد. اما این ساختارها به تنهایی نمی توانند به صورت ویژه اثرگذار برای سلول های سرطانی باشند. به همین دلیل در این پژوهش از ویژگی این نوع حامل دارو که دارای جایگاه های فعال برای اصلاح ساختار است استفاده و این حامل را با کیتوسان اصلاح ساختار کردیم.
وی در اشاره به ویژگی های کیتوسان اظهار داشت: کیتوسان تمام ویژگی های یک ماده ایده آل برای کار کردن در حوزه زیست-پزشکی را داراست از جمله قیمت ارزان و در دسترس بودن و ساختاری متاسب با بافت بدن که اثرات سمی برای بدن ندارد.
گفتنی است رضا اباذری و تیم همکار توانستند از این حامل توانمند در از بین بردن سلول های سرطانی سینه MCF-7 بهره گیرند. به طوری که در غلطت های بالا هم این حامل اثر سمیتی از خود نشان نداد. نتایج این تحقیق در مجله Inorganic Chemistry به چاپ رسیده است.