شنبه 24 آذر 1397 746

نشست کارگروه تخصصی دستگاه¬های SEM به میزبانی آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک دانشگاه

هشتمین نشست کارگروه تخصصی دستگاه هایSEM بیستم آذرماه به میزبانی آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک دانشگاه تربیت مدرس به مدیریت دکتر وحید احمدی برگزار شد.

نشست کارگروه تخصصی دستگاه¬های SEM به میزبانی آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک دانشگاه

نشست کارگروه تخصصی دستگاه¬های SEM توسط شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی با هدف تبادل آخرین دستاوردها در راستای تقویت توان علمی کارشناسان و متخصصان این حوزه 20 آذر به میزبانی آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک دانشگاه تربیت مدرس در سالن شورا برگزار شد.
در این نشست، پس از معرفی دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، خلاصه ای از فعالیت های آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک (گروه پژوهشی اپتوالکترونیک و نانوفوتونیک) ارائه و سپس گزارشی از اهداف و فعالیت های انجام شده توسط شبکه آزمایشگاهی راهبردی و کارگروه SEM بیان شد.
در ادامه جهت انتقال تجربیات اعضا کارگروه، سمینارهای تخصصی در زمینه آماده سازی نمونه های مختلف برای تصویر برداری با SEM، اجزا و کار با مدل های مختلفSEM مدرن و روش های نگهداری دستگاه های آزمایشگاهی ارائه شد.
در پایان اعضای کارگروه از آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک دانشگاه بازدید کرده و تجربیات خود در مورد دستگاه های مختلف موجود در آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک را به اشتراک گذاشتند.