چهارشنبه 21 آذر 1397 517

روند تغییر و مدیریت باید از دانشگاه شروع شود

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار از دانشگاه صرفا تربیت نیروی انسانی نیست گفت: روند تغییر و مدیریت باید از دانشگاه شروع شود.

روند تغییر و مدیریت باید از دانشگاه شروع شود

مسعود پزشکیان، در پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت که 19 و 29 آذر ماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد اظهار کرد: مسئولیت پذیری، اجرای درست مسئولیت و پاسخگویی از ارکان مهم مدیریت در هر ساختاری است.
وزیر اسبق بهداشت با بیان این که اختیارات دانشگاه نباید محدود نشود، ادامه داد: دانشگاه باید بتواند خود را مدیریت کند و قوانین هیات امنا همچون قوانین مجلس باشد. مدیران ارشد این اختیارات را محدود کرده اند.
وی گفت: آموزش های دانشگاهی صرفا تئوری است و دانشجویان و دانش آموختگان مهارت های عملی و کاربردی را کسب نمی کنند.
وی افزود: انتظار از دانشگاه صرفا تربیت نیروی انسانی نیست و روند تغییر و مدیریت باید از دانشگاه شروع شود.
پزشکیان با بیان این که آموزش های دانشگاهی باید به مرحله اجرا برسد، افزود: بین علم و درک علم و همچنین علم و مهارت اجرای علم تفاوت وجود دارد. در حین اجرا است که درک و مهارت بوجود می آید.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: چرا باید ۲۷۰۰ دانشگاه داشته باشیم، در حالی که جامعه پذیرای دانش آموختگان دانشگاهی نیست؟ این نیروی انسانی برای چه نهادهایی تربیت می شوند؟ نتیجه توسعه کمی این مراکز آموزشی بدون پشتوانه شغلی، اتلاف زمان، هزینه و در نهایت افسردگی جوانان خواهد بود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: امروزه امکان سنجش و ارزیابی هر مسئله ای وجود دارد. تصمیمات متعدد را ارزیابی نموده و بهترین را اتخاذ کنیم.
وی با بیان این که نقدها را بپذیریم تا عملکرد بهتری داشته باشیم، افزود: چنان چه به وضعیت موجود نقد شود، می توان وضعیت بهتر را تجربه کرد.
پزشکیان تصریح کرد: نقد به معنای آن است که همواره امکان بهتر شدن وجود دارد؛ نتیجه نقد سازمانی خلاق و پویا خواهد بود.
وی افزود: سیستم ارزیابی کشور، سیستم مچ گیری است. به دنبال مقصر نباشیم، مشکلات را پیدا کرده و به دنبال حل آن ها باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در عرصه های مختلف جامعه مشکلاتی وجود دارد؛ اما چنان چه مسیر درست طی شود، نتیجه بخش خواهد بود.